Konsultacje Urzędu  Strategia rozwoju

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030

Dokument ten wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze gminy Stary Sącz w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia,

Konsultacja zakończona 2021-11-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030

Opis

Dokument ten wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze gminy Stary Sącz w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia,

Szczegółowy opis konsultacji

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030 wyznacza ogólną wizję rozwoju gminy, wskazuje także w sposób postulatywny cele, kierunki działań i przedsięwzięcia planowane do realizacji. Przy czym także na poziomie przedsięwzięć rozumie się je jako ramy do podejmowania określonych typów działań, a nie konkretne projekty osadzone w czasie i miejscu. Wyjątek stanowią działania ujęte i opisane w rozdziale 7. Obszary strategicznej interwencji, a szczególnie w podrozdziale Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań. Przy czym i w tej części jedynie zarysowano rodzaje planowanych działań, nie przesądzając o ich ostatecznej lokalizacji czy formie architektonicznej. Wszystkie te elementy będą dopiero przedmiotem opracowania dokumentacji technicznej, a następnie pozyskania wszystkich zgód i pozwoleń administracyjnych i to one przesadzą ostatecznie o powstaniu lub zaniechaniu budowy ramowo planowanych projektów. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii i uwag w sprawie projektu dokumentu Strategii.
UWAGA!
Dokument jest dostępny tutaj: https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,2007533,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-strategii-rozwoju-gminy-stary-sacz-na-lata-2021-2030.html

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 241/2021 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 25.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030”.

Obszar tematyczny

Strategia rozwoju

Administrator konsultacji

Aleksander Kowal

Termin konsultacji

2021-11-02 - 2021-11-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-09-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-11-02
2021-11-02

Ankieta

Tytuł
Formularz konsultacyjny do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030”
Termin
2021-11-02 - 2021-11-17
Koniec konsultacji: 2021-11-17

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

Formularz konsultacyjny do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030”

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 245 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry