Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Strategia rozwoju

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz na lata 2021-2030

  Dokument ten wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze gminy Stary Sącz w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia,

  Termin: 2021-11-02 - 2021-11-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zagospodarowanie przestrzenne

  Badanie opinii mieszkańców / konsultacje do uchwały krajobrazowej

  Dotyczy określenia na terenie Gminy Stary Sącz zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być one wykonane

  Termin: 2021-10-11 - 2021-10-25

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry